การประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 เวลา 09.30 - 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย เดือนกันยายน 2565 ตามแผนปฏิบัติงานปี 2565 พร้อมทั้ง มอบหมายการรับผิดชอบในส่วนของ 5 ระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตร