ส่วนธรรมาภิบาลข้อมูล

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นายสุชาติ ผุแปง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนธรรมาภิบาลข้อมูล

บุคลากร


team

นายปิยยุทธ จิตต์จำนงค์

เศรษฐกร ชำนาญการ
team

นางสาวกัญญ์วรา อื้อเทียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
team

นางสาวสุชาดา เพ็ชรขาวเขียว

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
team

นางสาวธวัลหทัย จันทรเกษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
team

นายจิระพงศ์ โรจน์วีระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
team

นายภัทร ยังวารี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
team

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์