ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

  • หน้าหลัก
  • ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร
main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร

บุคลากร


team

นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
team

นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม

เศรษฐกร ชำนาญการ
team

นางจิณณพัต อุ่นญาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ