ฝ่ายบริหารทั่วไป

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นางจิณณพัต อุ่นญาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ รักษาในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากร


team

นางธนัญญา กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการ
team

ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนีย์ สิทธิขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน